Måndagen den 17 februari 2020

Styrelsen

 

Ordförande Juha Ahonen
+4670-8200115
Sekreterare Tuija Ahonen
+468-59086601
Kassör Mats Bjelksjö
+4670-5283675
Ledamot Magnus Lindblad
+4670-8601221
Ledamot Anders Bagge
+4670-8853981